top of page

PERSONVERN

The Core Dance Studio tar ditt personvern på alvor . Vi gjør deg oppmerksom på at vi følger alle gjeldende forskrifter for behandling av kundeopplysninger , slik at du skal kunne føle deg trygg når du registrerer din informasjon hos oss . Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven og Steps Dansestudio er forpliktet til å behandle denne informasjonen på en sikker måte . Vi ber kun om informasjon som vi trenger for at du skal kunne registrere deg på dansekurs / events hos oss . Denne erklæringen om vårt personvern gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn , hvordan vi behandler de opplysningene og hvilke opplysninger vi lagrer.

 

Hva er personvern ?

Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger . Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven . Denne loven skal verne privatlivets fred , den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger . For mer informasjon om personvern , se www.datatilsynet.no

 

Hvilke personopplysninger ber vi om ?

Ved bestilling av dansekurs og danse - eventer tar vi inn opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg best mulig oppfølging . Dette inkluderer navn og telefonnummer til elev og kontaktperson , elevens fødselsdato , adresse , e - post adresse og betalingsmåte . Dersom det finnes annen viktig informasjon om eleven , som er relevant for undervisningen , ber vi også om dette .

Hvordan brukes personopplysningene ?

Personopplysninger blir brukt til å sikre at eleven / kunden får viktig og relevant informasjon / oppfølging fra The Core Dance Studio . Elevens navn  vil være synlig i den aktuelle respesjonist elevlister som blir brukt til å registrere ukentlig oppmøte . Dersom eleven velger å delta i arrangementer / forestillinger i regi av The Core Dance Studio vil det også generes deltager - lister med navn og kontaktinformasjon på eleven .

 

Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg ?

Opplysningene vi samler inn , blir ikke under noen omstendigheter utlevert til andre organisasjoner eller virksomheter .

 

Innsynsrett og rett til korrigering og / eller sletting ?

Det er viktig for oss at du som kunde til enhver tid har tilgang til og muligheten til å endre dine personopplysninger . For oss betyr dette at dine personopplysninger blir korrekte og fullstendige slik at vi hele tiden kan gi eleven / kunden best mulig oppfølging . 

Hvis du ønsker å endre eller få tilgang til informasjon vi har registrert eller hvis du ønsker å slette profilen din hos oss og dermed slette alle dine personopplysninger fra vårt register, vennligst kontakt oss på e-post: thecore.dancestudio@gmail.com . Vær oppmerksom på at The Core Dance Studio er lovpålagt å oppbevare noen personopplysninger i en viss periode . Disse slettes ikke før den lovpålagte oppbevaringstiden løper ut .

 

Hva registrerer vi ved besøk på nettsidene ?

Vi registrerer automatisk loggdata når du besøker nettstedet vårt. Dette inkluderer din IP-adresse og informasjon om nettleseren din. Vi bruker også Google Analytics og Wix.com-verktøy for å analysere trafikken på nettstedet vårt. Dataene som samles inn av Google Analytics og Wix.com er anonymisert .

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger ?

Dine personopplysninger lagres så lenge du er en aktiv bruker av våre tjenester. Hvis du ikke har kjøpt noen av våre kurs eller produkter på 5 år, blir profilen din automatisk slettet. .

 

Hva bruker vi av informasjonskapsler ( cookies ) ?

Informasjonskapsler også kalt cookies er en fil som blir lagret på din enhet når du besøker en nettside . Vi setter to cookies når du besøker thecoredancestudio.com . En cookie er for å holde styr på hvem du er når du er logget inn , den slettes når du logger ut . Fem cookies settes av Google Analytics for å kunne analysere besøkene på thecoredancestudio.com .

Elleve informasjonskapsler settes av Wix.com for å kunne analysere besøkene til thecoredancestudio.com.

Er du en førstegangsbesøkende ? Hvilke deler av siden besøker du ? Hvilken side kom du fra ? Dette gjør vi for å hele tiden kunne finne ut hvilke deler av vår nettside som er mest besøkt . På den måten hjelper du til med at vi kan forbedre oss . Det er viktig å få frem at disse opplysningene ikke blir knyttet mot deg som person og har ingenting med dine personopplysninger å gjøre.
bottom of page